Ομαδα Μελετης Vajrayana

event_7.png

 

Η Βαζραγιάνα επίσης γνωστή ως ταντρικός βουδισμός, Tantrayana,

Mantrayana, όχημα του Μυστικού Μάντρα, Εσωτερικός Βουδισμός,

Διαμαντένιος Δρόμος, ή ο τρόπος του Κεραυνού, είναι ένα

πολύπλοκο και πολύπλευρο σύστημα της βουδιστικής σκέψης και

πρακτικής που έχει εξελιχθεί κατά τη διάρκεια αρκετών αιώνων.

Σύμφωνα με γραφές της Βατζραγιάνα, ο όρος αναφέρεται σε ένα από

τα τρία οχήματα ή δρόμους προς τη φώτιση, οι άλλες δύο είναι

Χιναγιάνα και Μαχαγιάνα.

Η Βατζραγιάνα σήμερα είναι ένα μείγμα από βαθιά εσωτερικές

πρακτικές για την μεταμόρφωση του ατόμου, αποτελούμενο από

στοιχεία της Ινδουιστικής Τάντρα, του Bon (η ιθαγενής παράδοση του

Θιβέτ), ο Βουδισμός και οι  διδασκαλίες των Ινδών Mahasiddhas

των Ιμαλαΐων. Σε αυτήν την ομάδα θα δούμε εισαγωγικές πρακτικές

για την προετοιμασία, τον καθαρισμό και ηρεμία του νου και του

σώματος μαζί με εσωτερικές πρακτικές Γιντάμ και τεχνικές για την

πραγμάτωση του εαυτού σε αυτή την παράδοση.