Ημερολόγιο 2020-2021

Σεπτέμβριος 2020

Ημερομηνία 

Σεμινάριο

πόλη

Κατάσταση 

4-5-6

Ηράκλειο

Ανοικτό σε όλους 

11-12-13

Αθήνα

Ανοικτό σε όλους 

Οκτώβριος 2020

Ημερομηνία 

Σεμινάριο

πόλη

Κατάσταση 

10-11

Ηράκλειο

Ανοικτό σε όλους 

17-18

Αθήνα

Ανοικτό σε όλους 

Νοέμβριος 2020

Ημερομηνία 

Σεμινάριο

πόλη

Κατάσταση 

Ηράκλειο

Ανοικτό σε όλους 

αναβολή

Enagron- Ρέθυμνο 

Ανοικτό σε όλους 

Δεκέμβριος 2020

Ημερομηνία 

Σεμινάριο

πόλη

Κατάσταση 

12-13

Ηράκλειο 

κλειστό 

Ιανουάριος 2021

Ημερομηνία 

Σεμινάριο

πόλη

Κατάσταση 

30-31

Αθήνα

Ανοικτό σε όλους 

Φεβρουάριος 2021

Ημερομηνία 

Σεμινάριο

πόλη

Κατάσταση 

6-7

Ηράκλειο

Ανοικτό σε όλους 

Μάρτιος 2021

Ημερομηνία 

Σεμινάριο

πόλη

Κατάσταση 

6-7

25-28

Ηράκλειο

Ρέθυμνο - Έναγρον 

κλειστό 

Ανοικτό σε όλους 

Απρίλιος 2021

Ημερομηνία 

Σεμινάριο

πόλη

Κατάσταση 

17-18

Αθήνα

Ανοικτό σε όλους 

24-25

Ηράκλειο 

Ανοικτό σε όλους 

Μάιος 2021

Ημερομηνία 

Σεμινάριο

πόλη

Κατάσταση 

15-16

Ηράκλειο 

Ανοικτό σε όλους 

22-23

Αθήνα 

Ανοικτό σε όλους 

Ιούνιος 2021

Ημερομηνία 

Σεμινάριο

πόλη

Κατάσταση 

19-20

23-29

Ηράκλειο 

κλειστό 

Αράχοβα

Ανοικτό σε όλους 

Amrita School of Meditation Healing & Chi Kung

EPON 20 Heraklion,

Crete, 71409

 info@amrita.gr

+30 694 077 3084