Ημερολόγιο 2020-2021

Σεπτέμβριος 2020

Ημερομηνία 

Σεμινάριο

πόλη

Κατάσταση 

4-5-6

Ηράκλειο

Ανοικτό σε όλους 

11-12-13

Αθήνα

Ανοικτό σε όλους 

Οκτώβριος 2020

Ημερομηνία 

Σεμινάριο

πόλη

Κατάσταση 

10-11

Ηράκλειο

Ανοικτό σε όλους 

17-18

Αθήνα

Ανοικτό σε όλους 

Νοέμβριος 2020

Ημερομηνία 

Σεμινάριο

πόλη

Κατάσταση 

Ηράκλειο

Ανοικτό σε όλους 

Αναβολή

Enagron- Ρέθυμνο 

Ανοικτό σε όλους 

Δεκέμβριος 2020

Ημερομηνία 

Σεμινάριο

πόλη

Κατάσταση 

Αναβολή

Ηράκλειο 

κλειστό 

Ιανουάριος 2021

Ημερομηνία 

Σεμινάριο

πόλη

Κατάσταση 

Αναβολή

Αθήνα

Ανοικτό σε όλους 

Φεβρουάριος 2021

Ημερομηνία 

Σεμινάριο

πόλη

Κατάσταση 

Αναβολή

Ηράκλειο

Ανοικτό σε όλους 

Μάρτιος 2021

Ημερομηνία 

Σεμινάριο

πόλη

Κατάσταση 

6-7

25-28

Ηράκλειο

Ρέθυμνο - Έναγρον 

κλειστό 

Ανοικτό σε όλους 

Απρίλιος 2021

Ημερομηνία 

Σεμινάριο

πόλη

Κατάσταση 

17-18

Αθήνα

Ανοικτό σε όλους 

24-25

Ηράκλειο 

Ανοικτό σε όλους 

Μάιος 2021

Ημερομηνία 

Σεμινάριο

πόλη

Κατάσταση 

15-16

Ηράκλειο 

Ανοικτό σε όλους 

22-23

Αθήνα 

Ανοικτό σε όλους 

Ιούνιος 2021

Ημερομηνία 

Σεμινάριο

πόλη

Κατάσταση 

19-20

23-29

Ηράκλειο 

κλειστό 

Αράχοβα

Ανοικτό σε όλους