Ημερολόγιο 2021-2022

Σεπτέμβριος 2021

Ημερομηνία 

Σεμινάριο

πόλη

Κατάσταση 

18-19

Ηράκλειο

Κλειστό 

Οκτώβριος 2021

Ημερομηνία 

Σεμινάριο

πόλη

Κατάσταση 

09-10

Ηράκλειο

Ανοικτό σε όλους 

16-17

Αθήνα

Ανοικτό σε όλους 

Νοέμβριος 2021

Ημερομηνία 

Σεμινάριο

πόλη

Κατάσταση 

08-10

Έναγρον Αξός -Ρέθυμνο 

Ανοικτό σε όλους 

11-14

Έναγρον Αξός -Ρέθυμνο 

Ανοικτό σε όλους 

Δεκέμβριος 2020

Ημερομηνία 

Σεμινάριο

πόλη

Κατάσταση 

11-12

Ηράκλειο 

κλειστό 

Ιανουάριος 2022

Ημερομηνία 

Σεμινάριο

πόλη

Κατάσταση 

22-23

29-30

Ηράκλειο 

Αθήνα 

Ανοικτό σε όλους 

Ανοικτό σε όλους 

Φεβρουάριος 2022

Ημερομηνία 

Σεμινάριο

πόλη

Κατάσταση 

19-20

Ηράκλειο

Ανοικτό σε όσους έχουν εγγραφεί στις προηγούμενες συναντησεις του σαμανισμού

26-27

Αθήνα 

Ανοικτό σε όλους 

Μάρτιος 2022

Ημερομηνία 

Σεμινάριο

πόλη

Κατάσταση 

28-30

 Έναγρον Αξός -Ρέθυμνο 

Ανοικτό σε όλους 

31 Μαρτίου-3 Απρίλη 

Έναγρον Αξός -Ρέθυμνο 

Ανοικτό σε όλους 

Απρίλιος 2022

Ημερομηνία 

Σεμινάριο

πόλη

Κατάσταση 

Μάιος 2021

Ημερομηνία 

Σεμινάριο

πόλη

Κατάσταση 

14-15

Ηράκλειο 

Ανοικτό σε όλους 

21-22

Αθήνα 

Ανοικτό σε όλους 

Ιούνιος 2022

Ημερομηνία 

Σεμινάριο

πόλη

Κατάσταση 

11-12

Ηράκλειο 

κλειστό