"Ο χορός των πέντε στοιχείων"

event_18.png

Ο χορός των πέντε στοιχείων είναι μια σειρά από τρία διήμερα

σεμινάρια που ασχολούνται με τη γνώση και το χειρισμό των

στοιχείων που βρίσκονται μέσα στο σώμα μας  και που μας

περιβάλλουν.

Σε αυτή τη σειρά των σεμιναρίων θα ξεκινήσουμε μια βαθιά εργασία

με τα 5 στοιχεία σε τρία επίπεδα, βλέποντας εξωτερικές, εσωτερικές

και μυστικές πρακτικές. Θα βασιστούμε σε διαφορετικές πνευματικές

παραδόσεις του πλανήτη μας, όπως Σαμανισμός, Τάντρα,

Vajrayanna, Καμπάλα, Ταοϊστικές αλχημικές πρακτικές και Chi Kung.

Θα δούμε επίσης τεχνικές μετατροπής της ενέργειας του

περιβάλλοντός που θα μας είναι χρήσιμο για τη βελτίωση της ζωής

μας, για την θεραπεία του σώματός μας, τη συναισθηματική ροή μας

και για να βοηθούμε άλλους ανθρώπους.