"Ο χορός των πέντε στοιχείων"


Ο χορός των πέντε στοιχείων είναι μια σειρά από τρία διήμερα

σεμινάρια που ασχολούνται με τη γνώση και το χειρισμό των

στοιχείων που βρίσκονται μέσα στο σώμα μας  και που μας

περιβάλλουν.

Σε αυτή τη σειρά των σεμιναρίων θα ξεκινήσουμε μια βαθιά εργασία

με τα 5 στοιχεία σε τρία επίπεδα, βλέποντας εξωτερικές, εσωτερικές

και μυστικές πρακτικές. Θα βασιστούμε σε διαφορετικές πνευματικές

παραδόσεις του πλανήτη μας, όπως Σαμανισμός, Τάντρα,

Vajrayanna, Καμπάλα, Ταοϊστικές αλχημικές πρακτικές και Chi Kung.

Θα δούμε επίσης τεχνικές μετατροπής της ενέργειας του

περιβάλλοντός που θα μας είναι χρήσιμο για τη βελτίωση της ζωής

μας, για την θεραπεία του σώματός μας, τη συναισθηματική ροή μας

και για να βοηθούμε άλλους ανθρώπους.


Επίπεδο 1.


Chi Kung των στοιχείων για την ενίσχυση των εσωτερικών οργάνων

που συνδέονται με τις εποχές του έτους και του κύκλου της ζωής. Θα

ξεκινήσουμε να γνωριζόμαστε με τα στοιχεία, να τα χρησιμοποιούμε

για τον καθαρισμό της ενέργειας μας και να αποκτούμε διαύγεια και

σοφία μέσα από την επαφή μαζί τους.

Θα κάνουμε πρακτικές στη φύση ενώνοντας τον εαυτό μας με τα

στοιχεία, ερχόμενοι σε επαφή με καταρράκτες, ψηλά βράχια, και

επαφή με τη  γη και θα δούμε την τελετή φωτιάς Chok.

Θα εργαστούμε επίσης με την άσκηση των 6 στοιχείων , όπου καθώς

ξεκινούμε μια συνειδητή ανταλλαγή με τα στοιχεία Γη, Νερό, Φωτιά,

Αέρα, Αιθέρα, και Συνείδηση, θα αρχίζουμε να βιώνουμε πώς το

καθένα είναι μια συνεχώς μεταβαλλόμενη διαδικασία που μας

τροφοδοτεί με γνώση και σοφία. Θα κάνουμε μια εισαγωγή στο feng-

shui με πρακτικές εφαρμογές για τη ζωή και τους χώρους μας και

αυτή η πρώτη ενότητα, θα τερματιστεί  με μια τελετή Temazcal,

μυώντας μας στον μαγικό κόσμο των στοιχείων απαραίτητη για την

προετοιμασία του επόμενου επιπέδου.


Επίπεδο 2.


Σε αυτό το επίπεδο θα γίνει μια πιο εσωτερική προσέγγιση των

στοιχείων συνδέοντας τα με τα συναισθήματά μας και τα λεπτοφυή

κανάλια των σωμάτων μας. θα δουλέψουμε με Chi Kung για το

άνοιγμα, τον καθαρισμό και την ενεργοποίηση των τσάκρας, που

αποτελούν τη βάση για την συναισθηματική μας κατανόηση και

ανταλλαγή με τον κόσμο σε σχέση με τα πέντε στοιχεία.

Θα χρησιμοποιήσουμε τεχνικές Bhuta Shudhi για να ανοίξουν τα

τσάκρας σε ένα ακόμη πιο λεπτοφυές επίπεδο και από την

Ινδουιστική Τάντρα θα δούμε τεχνικές για να εμβαθύνουμε την

κατανόησή μας μέσα από μία διδασκαλία που ονομάζεται Μάνταλα

των στοιχείων.

Μέσα από μία τεχνική σωματικής ψυχοθεραπείας με μουσική θα

βουτήξουμε σε ένα βαθύ ταξίδι θεραπείας των συναισθημάτων μας.

Συνδεόμενοι με τα στοιχεία ο χορός των Νάντις θα κλείσει αυτόν τον

κύκλο της γνώσης προφέροντας μας κατανόηση για τους εαυτούς

μας και για όλα εκείνα τα οποία πρέπει να κάνουμε στη ζωή για να

νιώσουμε πιο ασφαλείς χαρούμενοι και συνδεδεμένοι με τον κόσμο.


Επίπεδο 3.

Από την παράδοση των Bon του Θιβέτ θα δούμε μια πολύ βαθιά

άσκηση μετά τις Ντακίνις των πέντε Στοιχείων. Σ’ αυτή την άσκηση

θα αρχίσουμε μια βαθιά θεραπεία των σωμάτων μας

μεταμορφώνοντας το Κάρμα και θεραπεύοντας το μέλλον μας.

Πρόκειται για μια βαθιά διαλογιστική άσκηση που μπορεί να μας

βοηθήσει να θεραπεύσουμε την πραγματικότητας μας έτσι ώστε να

αρχίσουμε να περπατάμε το μονοπάτι της αυτό-απελευθέρωσης. Η

άσκηση αυτή είναι ιδανική για να εξισορροπεί την ενέργεια των

στοιχείων στο χώρο μας (χωρίς αντικείμενα δύναμης όπως το Φενγκ-

Σούι) για μια πιο αρμονική ενεργειακή ροή στη ζωή μας.


Θα ξεκινήσουμε να κάνουμε μια πιο συνειδητή σύνδεση με τη θεία

χάρη και χρησιμοποιώντας ως δοχεία, το ιερό εβραϊκό αλφάβητο θα

εισέλθουμε στον κόσμο του καμπαλιστικού διαλογισμού. Με τη χρήση

τον μητρικών γραμμάτων θα μεταμορφώσουμε τα στοιχεία στο σώμα

μας και θα μάθουμε τεχνικές για να θεραπεύουμε την Γη, τον Άνεμο

και την Φωτιά στην καθημερνή πραγματικότητα μας.  Από τον

Θιβετανικό βουδισμό Vajrayanna θα δούμε την άσκηση της πράσινης

Tάρα, έναν μοναδικό τρόπο για να μεταμορφώσουμε το νου μας και

τον μόνιμο θόρυβο του. Κλείνοντας αυτό των κύκλο των σεμιναρίων

θα δούμε μια βαθιά άσκηση που ονομάζεται γκουρού γιόγκα από την

παράδοση του Dzogchen.