Ομαδα Μελετης Ταοισμού


Για πολλούς, και μόνο η προσπάθεια ορισμού του Ταοϊσμού είναι

εξαιρετικά περίπλοκη. Το Τάο είναι αδύνατο να προσδιοριστεί. Κάθε

άτομο ανακαλύπτει το Τάο με τον δικό του τρόπο. Μια τέτοια

προσέγγιση μπορεί να είναι πολύ δύσκολη ειδικά σήμερα που οι

περισσότεροι από εμάς ψάχνουν να προσδιορίσουν τη ζωή τους όλο

και ποιο συγκεκριμένα.

Ο Ταοϊσμός μας διδάσκει να συμπνέουμε και να ρέουμε με την ζωή,

να την αγκαλιάζουμε, έτσι ώστε συνεχώς να υποστηριζόμαστε από

αυτήν και να αποφεύγουμε τις περριτές συγκρούσεις.  Ο ίδιος ο

Ταοϊσμός είναι μια παράδοση που συνεχώς εξελίσσεται για να

καλύπτει τις ανάγκες των ασκούμενων σε σχέση με την εποχή που

ζουν και τις απαιτήσεις που έχουν από την καθημερινότητα τους.

 Αυτός είναι και ο λόγος που ο Ταοϊσμός έχει επιβιώσει στους αιώνες

, καθώς προσαρμόζεται πάντα στο ΤΩΡΑ.