Ημερολόγιο 2020-2021

Ιούλιος 2020

Ημερομηνία 

Σεμινάριο

πόλη

Κατάσταση 

14-18

Αράχοβα 

Ανοικτό σε νέους 

Σεπτέμβριος 2020

Ημερομηνία 

Σεμινάριο

πόλη

Κατάσταση 

4-5-6

Ηράκλειο

Ανοικτό σε νέους 

11-12-13

Αθήνα

Ανοικτό σε νέους 

Οκτώβριος 2020

Ημερομηνία 

Σεμινάριο

πόλη

Κατάσταση 

10-11

Ηράκλειο

Ανοικτό σε νέους 

17-18

Αθήνα

Ανοικτό σε νέους 

Νοέμβριος 2020

Ημερομηνία 

Σεμινάριο

πόλη

Κατάσταση 

26-29

Enagron- Ρέθυμνο 

Ανοικτό σε νέους 

Δεκέμβριος 2020

Ημερομηνία 

Σεμινάριο

πόλη

Κατάσταση 

12-13

Ηράκλειο 

Ανοικτό σε νέους 

Ιανουάριος 2021

Ημερομηνία 

Σεμινάριο

πόλη

Κατάσταση 

30-31

Αθήνα

Ανοικτό σε νέους 

Φεβρουάριος 2021

Ημερομηνία 

Σεμινάριο

πόλη

Κατάσταση 

6-7

Ηράκλειο

Ανοικτό σε νέους 

Μάρτιος 2021

Ημερομηνία 

Σεμινάριο

πόλη

Κατάσταση 

6-7

25-28

Ηράκλειο

Ρέθυμνο - Έναγρον 

Ανοικτό σε νέους 

Ανοικτό σε νέους 

Απρίλιος 2021

Ημερομηνία 

Σεμινάριο

πόλη

Κατάσταση 

17-18

Αθήνα

Ανοικτό σε νέους 

24-25

Ηράκλειο 

Ανοικτό σε νέους 

Μάιος 2021

Ημερομηνία 

Σεμινάριο

πόλη

Κατάσταση 

15-16

Ηράκλειο 

Ανοικτό σε νέους 

22-23

Αθήνα 

Ανοικτό σε νέους 

Ιούνιος 2021

Ημερομηνία 

Σεμινάριο

πόλη

Κατάσταση 

19-20

Ηράκλειο 

Ανοικτό σε νέους 

Amrita School of Meditation Healing & Chi Kung

EPON 20 Heraklion,

Crete, 71409

 info@amrita.gr

+30 6934510268