"Chakra Therapy"

Μεταμορφώνουμε την ενεργειακή μας ροή και το επίπεδο

συνειδητότητας μας μέσα από μία διαδικασία θεραπείας των τσάκρας. Το Chakra Therapy είναι ένα σύστημα που χρησιμοποιεί το μοντέλο της Κουνταλίνι Γιόγκα, τη μουσική και τη σωματική απελευθέρωση σαν θεραπευτικά μέσα για τη θεραπεία των ψυχοσωματικών μας εντάσεων και των περιορισμών μας.

 

Chakra στα σανσκριτικά σημαίνει τροχός, διότι στα μάτια των ενορατικών εμφανίζονται σαν τροχοί στα διαφορετικά μέρη του σώματος.

Αυτοί οι τροχοί στο λεπτοφυές μας σώμα απορροφούν ενέργεια από το περιβάλλον μας και απορρίπτουν το περίσσευμα της από το σώμα μας. Όταν τα τσάκρα είναι καθαρά και υγιή, είναι λαμπερά και περιστρέφονται, όταν είναι βρόμικα η κίνηση τους περιορίζεται.

Κάθε τσάκρα έχει συναισθηματικό και ψυχολογικό περιεχόμενο που σχετίζεται μαζί του, χρώμα που το χαρακτηρίζει, ήχο και δόνηση που το ενεργοποιεί και το κάνει να αλληλοσχετίζεται με όλες τις ενέργειες του σύμπαντος. Τα τσάκρα είναι ακόμα κέντρα συνείδησης. Εδώ είναι που χαρακτηρίζεται η εμπειρία της καθημερινής μας ζωής. Τί

κάνουμε και πώς το κάνουμε καθορίζεται κυρίως από το επίπεδο της αντίληψης και διαύγειας που έχουμε γι’ αυτά τα κέντρα και αυτό ρυθμίζει την εμπειρία της ζωής μας.

 

Τα τσάκρα τροφοδοτούνται με ενέργεια (prana – Chi). Mε συγκεκριμένες στάσεις του σώματος μας μπορούμε να  διοχετεύσουμε ενέργεια άμεσα σε αυτά τα κέντρα. Όταν η ενέργεια εισχωρήσει στα τσάκρα αρχίζει να κινείται μέσα σε όλα τα ανοικτά ενεργειακά κανάλια που είναι συνδεδεμένα μαζί τους, ξυπνώντας αισθήσεις και φέρνοντας μας σε επαφή με τα συναισθήματα μας, ξεκινώντας τον χορό των Nadis!

 

Ο χορός των Nadis

Στο κέντρο του σώματος μας υπάρχουν 8 βασικά ενεργειακά συστήματα που ονομάζονται τσάκρας. Κάθε τσάκρα λειτουργεί με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να επιτρέπει στη ζωτική ενέργεια να  εισέρχεται και να εξέρχεται από το σύστημά μας. Σε αυτή τη σειρά των σεμιναρίων σκοπός μας θα είναι να δουλέψουμε με καθε τσάκρα ξεχωριστά έτσι ώστε μέσα από την ελεύθερη η ροή της συμπαντικής ενέργειας να ξεκινήσει ο χορός των Nadis, ο ελεύθερος χορός των ενεργειακών καναλιών. Η τεχνική του χορού των Nadis είναι ένα σύστημα σωματικών, ενεργειακών και αναπνευστικών ασκήσεων που ανέπτυξε ο Carlos de Leon. Το σεμινάριο αυτό είναι σχεδιασμένο να δημιουργήσει ένα

υψηλό επίπεδο ενέργειας και συνειδητότητας στην καθημερινή μας ζωή βοηθώντας μας να ενσωματώσουμε εμπειρίες και βιώματα, οδηγώντας μας σταδιακά σε μια εμπειρία ένωσης με την κοσμική ροή.Μέσα από σταδιακή δουλειά θα μάθουμε πως να παραδιδόμαστε στη σοφία του σώματος έτσι ώστε να μπορέσουμε σιγά σιγά να αποκτήσουμε διαύγεια και σοφία απέναντι στις εσωτερικές και εξωτερικές προκλήσεις ξανακερδίζοντας όλο και περισσότερο την προσωπική μας ελευθερία και δύναμη.Σε αυτή τη σειρά σεμιναρίων θα εξερευνήσουμε αισθήματα στο σώμα, συναισθήματα, ενεργειακές και φυσικές κινήσεις, διαισθητικές συνειδητοποιήσεις και την ενίσχυση της ροής της προσωπικής μας σοφίας. Με καθοδηγούμενες κινήσεις και διαλογισμό θα ξεκινήσουμε μια διαδικασία φυσικής, συναισθηματικής και ενεργειακής κάθαρσης

που θα μας βοηθήσει να αυξήσουμε την δυνατότητα μας να βιώνουμε μεγαλύτερη χαρά και ελευθερία με το σώμα μας, αγνά συναισθήματα και καλύτερη επικοινωνία με τον εαυτό μας, τον κόσμο και τα πιο λεπτοφυή επίπεδα της πραγματικότητας.

-Θα μελετήσουμε τον πλούτο και το βάθος του Chakra Therapy κατανοώντας πως η διαδικασία του χορού των Nadis ενεργοποιεί το υλικό του ασυνειδήτου.

-Θα μάθουμε πως το Chakra Therapy ανοίγει την ενεργειακή μας ροή και την αντίληψη του εσωτερικού μας τοπίου δημιουργώντας μια υγιή επαφή με τον εαυτό μας και τον κόσμο

-Θα βιώσουμε πως όταν απελευθερώνουμε την μυϊκή μας ένταση και ενσωματώνουμε το ασυνείδητο με το συνειδητό μπορεί να ανοίξει καινα ενεργοποιήσει την εσωτερική ροή της ενέργειας μας

-Θα ανακαλύψουμε πως δομές προσκόλλησης εμφανίζονται στα τσάκρας και δημιουργούν ανισορροπίες στην ενεργειακή μας ροή

-Θα εξερευνήσουμε και θα ακουμπήσουμε την δυνατότητα της απελευθέρωσης μέσα από μια θεραπευτική διαδικασία που φέρνει μαζί μια ολιστική προσέγγιση νου, σώματος και ενέργειας και

-Θα ενσωματώσουμε μια νέα υγιή προσέγγιση στη ζωή με που

συμβολικά ονομάζουμε «ανοικτή καρδιά» γεμάτη χαρά και

ευδαιμονία.

Amrita School of Meditation Healing & Chi Kung

EPON 20 Heraklion,

Crete, 71409

 info@amrita.gr

+30 694 077 3084