Πρόγραμμα εκπαίδευσης στον διαλογισμό: 21 βήματα προς την συνειδητότητα με τον Μ.Μουρτζή MD(A.M) 2ο μάθημα 

Πρόγραμμα εκπαίδευσης στον διαλογισμό: 21 βήματα προς την συνειδητότητα με τον Μ.Μουρτζή MD(A.M) 3ο μάθημα 

Amrita School of Meditation Healing & Chi Kung

EPON 20 Heraklion,

Crete, 71409

 info@amrita.gr

+30 694 077 3084